Sanseterapi

Sanseterapi handler om viden om huden, vores følesans og hvor forskelligt vi oplever verden alt afhængig af, hvordan vores følesans fungerer. Nogle mennesker er meget ”robuste” og bliver kun lettere påvirket af hændelser i omgivelserne. Andre er omvendt meget sensitive og kan lettere blive overvældet af indtryk i hverdagen. Dette drejer sig som oftest om vidt forskellige måder, hvorpå følesansen fungerer.

En anden problematik, som i nogle tilfælde kan følge med i kølvandet af særlig sensitivitet, er en oplevelse af at være lidt ”bøvlet” i forhold til berøring. Måske oplever du at have svært ved at være tæt på andre rent fysisk. Det kan være en oplevelse af ikke at kunne udholde mere berøring, og det at være tæt på din partner kan føles klaustrofobisk. Eller måske føler du, at du generelt har mere brug for rum til dig selv.

Mange overskrider i disse tilfælde deres egne grænser, fordi det føles forkert ikke at bryde sig om eksempelvis sin partners berøring. Men faktisk forværrer dette symptomerne at ”finde sig i det” og kan gøre eventuelle parforholdsproblematikker større. I stedet for kan viden omkring følesansen, bevidstgørelsen af problematikkerne og hensyntagen til disse formindske symptomerne og gøre lysten til berøring større. Og lysten til at være tættere på en partner større.

Kommer du til mig med en lignende problematik, vil vi som oftest i første omgang blot samtale omkring disse problematikker, og jeg vil undervise dig i, hvordan du kan arbejde med at lette dine symptomer. Der kan efterfølgende forekomme sessioner med berøring og massage for at støtte op omkring din proces. Dette er noget vi aftaler undervejs og i forhold til dine behov.

Du kan især have gavn af behandlingen, hvis du oplever:

  • At føle dig særligt sensitiv dvs. let overvældes, overstimuleres, drænes for energi, har lav stresstærskel mm.
  • At føle dig kræsen og bøvlet i forhold til at modtage berøring.
  • Ikke bryder dig om den måde, din partner rører dig på.
  • At du hurtigt bliver træt af visse berøringer.
  • At føle dig kræsen og bøvlet i forhold til berøring generelt.
  • Problemer med ligge tæt op ad din partner i længere tid.
  • At føle dig meget ”hys” nogen gange og irritabel i samvær med andre mennesker.
  • At være sart i forhold til tekstiler, uld eksempelvis, eller mærker i tøjet.

Læs mere om sanseterapi på min anden hjemmeside siwarqenti.dk